Regulator 30RE21

Regulatory przeznaczone są do sterowania hydraulicznymi rozdzielaczami proporcjonalnymi z zamontowanym czujnikiem indukcyjnym, z kontrolą położenia suwaka rozdzielacza.
Regulator 30RE21 współpracuje z rozdzielaczem USEB 6 a regulator 32RE21 z rozdzielaczem
USEB 10 produkcji PONAR S.A. Regulator można stosować do sterowania rozdzielaczami innych firm.

Regulator charakteryzuje się:

  • precyzyjną regulacja położenia suwaka /tłoczka/ rozdzielacza
  • dużą stabilnością prądu wyjściowego poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego w stopniach końcowych
  • możliwością regulacji czasu narastania i opadania prądu oraz szybkim przejściem przez zero
  • składową zmienną w prądzie zasilającym elektromagnesy
  • posiada generator 2,5 kHz w układzie zasilania czujnika oraz demodulator
  • sterowanie z wewnętrznego programatora
  • sterowanie napięciem zewnętrznym +/- 9V odniesionym do masy
  • sterowanie napięciem zewnętrznym +/- 10V bezpotencjałowym
  • budowa panelowa w systemie EURO-KART zakończona złączem typu 811064

Dane techniczne i układ połączeń do pobrania w załączonej instrukcji: INSTRUKCJA 30RE21